Privacy Policy

oświadczenie o ochrony prywatności


Pandababyboo szanuje Twoją prywatność i podejmuje rozsądne kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma na celu uświadomienie Ci, jakie informacje zbieramy od Ciebie oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Zachęcamy do okresowego sprawdzania tutaj, aby upewnić się, że znasz nasze najbardziej aktualne praktyki.

Ta strona internetowa jest przeznaczona dla osób w wieku 18 lat i starszych. Jeśli masz mniej niż 18 lat, nie korzystaj z tej witryny. Zamiast tego poproś rodzica lub opiekuna, aby zrobił dla Ciebie zakupy.

Korzystając z tej witryny i robiąc zakupy w tej witrynie, potwierdzasz i zgadzasz się, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych innych jurysdykcji nie mają zastosowania. Jeśli jesteś obywatelem innego kraju, zgadzasz się na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem. Należy pamiętać, że pandababyboo to witryny globalne.

Dane osobowe przekazane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez nich zgody oraz wymogami prawnymi, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE, zwane dalej „RODO”

Regal Sp. Z o.o. („pandababyboo”) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków. Będziemy publikować tutaj wszelkie zmiany w miarę ich wprowadzania. Ponieważ korzystanie z Witryny po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian oznacza zgodę na związanie się wszelkimi zmianami, możesz okresowo sprawdzać tę sekcję.

co zbieramy

Bezpośrednio od Ciebie

pandababyboo gromadzi informacje, które aktywnie przekazujesz nam za pośrednictwem tej strony internetowej, telefonu, poczty elektronicznej oraz zapisując się do naszego newslettera.

Kiedy składasz zamówienie za pośrednictwem www.pandababyboo.com, informacje, które nam podajesz, obejmują Twoje imię i nazwisko, adresy do wysyłki i rozliczenia, numer telefonu, adres e-mail oraz zamówione towary. pandababyboo nie otrzymuje ani nie uzyskuje informacji o Twojej karcie kredytowej. Po wprowadzeniu danych karty kredytowej zostaniesz przekierowany do naszej firmy przetwarzającej karty kredytowe; Logika ładowania. Charge Logic zbiera i przetwarza Twoje płatności kartą kredytową w imieniu pandababyboo.

Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, podasz nam swój adres e-mail oraz ewentualnie miasto i stan, w którym się znajdujesz.

Pośrednio od Ciebie

Pandababyboo wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i informacji analitycznych. Możemy zbierać inne informacje o klientach produktów pandababyboo od sprzedawców, którzy posiadają nasze produkty.

dzielenie się informacjami

Pandababyboo nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie wymienia informacji, które nam przekazujesz, ze stronami trzecimi. Udostępniamy tylko te informacje, które są niezbędne do realizacji Twoich zamówień, stronom trzecim, które wspierają nasze przetwarzanie i wysyłkę towarów. Możemy również udostępniać informacje, które nam przekazujesz, stronom trzecim, z którymi zawarliśmy umowy dotyczące ofert promocyjnych naszych produktów, wiadomości i informacji, określonych kampanii marketingowych oraz w celu utrzymywania aktualności naszej bazy danych obsługi klienta. Nie upoważniamy tych stron trzecich do jakiegokolwiek innego wykorzystania twoich informacji.

Jeśli prawo wymaga od nas przekazania informacji organom ścigania lub innym organom, udostępnimy informacje, których się od nas zażąda.

pandababyboo zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i / lub udostępniania zagregowanych, nie umożliwiających bezpośredniej identyfikacji informacji o naszych klientach i osobach odwiedzających witrynę internetową. Informacje te obejmują liczbę i typy kupujących i odwiedzających tę witrynę. Udostępniając te informacje, Pandababyboo nie ujawnia bezpośrednio Twojej tożsamości.

komentarz i zgłoszenia

Twoje oferowanie lub przesyłanie pandababyboo komentarzy, opinii, sugestii, pomysłów i innych materiałów (łącznie „Komentarze”) będzie stanowić Twoje przeniesienie na pandababyboo wszystkich światowych praw, tytułów i udziałów we wszystkich prawach autorskich i innych własnościach intelektualnych w komentarzach. pandababyboo nie ma obowiązku: (1) utrzymywać w tajemnicy jakichkolwiek komentarzy; (2) wypłaci Ci odszkodowanie za jakiekolwiek Komentarze; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

Zgadzasz się, że komentarze oferowane lub przesłane przez Ciebie nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że komentarze oferowane lub przesyłane przez ciebie nie będą ani zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów. Ponosisz i pozostaniesz wyłączną odpowiedzialnością za treść wszelkich komentarzy, które wprowadzasz.

łącza do innych witryn internetowych

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.

Linki stron trzecich w tej witrynie mogą przekierowywać Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały stron trzecich

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących dostawy i wysyłki lub zamówienia prosimy o kontakt pod adresem sales@pandababyboo.com .

©2019 Regal Sp.z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone